Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaxmartii xmartii

July 09 2015

malwiszisza

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaxmartii xmartii

July 07 2015

malwiszisza
8855 d2d2
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viaxmartii xmartii
malwiszisza
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaweciaq weciaq
malwiszisza
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasurpriseme surpriseme
malwiszisza
malwiszisza
5171 5cac
malwiszisza
5274 f4fa
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaxmartii xmartii
malwiszisza

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadne poczucie winy nie naprawi błędów przeszłości a żadne nerwy nie są w stanie zmienić przyszłości.

Reposted fromladygrey ladygrey viaxmartii xmartii
malwiszisza
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viaxmartii xmartii

July 02 2015

malwiszisza
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaolakocie olakocie
malwiszisza

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat vialittlesensitivity littlesensitivity
malwiszisza
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
malwiszisza
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat

July 01 2015

malwiszisza
Znajdź ramiona, które będą Cię przytulać w najtrudniejszych chwilach. 
Oczy, które będą patrzeć na najbrzydsze.
I serce, które będzie Cię kochać w najgorszym. 
Wtedy znajdziesz prawdziwą miłość
Reposted fromzyta zyta viaxmartii xmartii

June 02 2015

malwiszisza
malwiszisza
Jest taka legenda, że są na świecie kobiety, które otwierają szafę i wiedzą w co się dzisiaj ubrać.

May 26 2015

malwiszisza
9930 4457
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl