Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

malwiszisza
malwiszisza
9659 c390 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viasurpriseme surpriseme
malwiszisza
4663 d6a1 500
malwiszisza
malwiszisza
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
malwiszisza
4588 43f3
Reposted fromlittlefool littlefool viaCryMeARiver CryMeARiver
malwiszisza
0229 d715 500
malwiszisza
malwiszisza
malwiszisza
1048 6d7d 500
Reposted fromawkwardx awkwardx viapeudechance3 peudechance3
7678 8297
Reposted fromnosmile nosmile viaolakocie olakocie
malwiszisza
0104 007c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiaki miaki

April 22 2015

malwiszisza
8330 59b3
Reposted fromcarameltea carameltea viapeudechance3 peudechance3
malwiszisza
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiaki miaki
malwiszisza
3702 4e2c
Reposted fromcalifornia-love california-love viamiaki miaki
malwiszisza
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatytuteraz tytuteraz
malwiszisza
Miło jest widzieć, jak ktoś się stara
— The Saturdays
Reposted fromnivea nivea viatytuteraz tytuteraz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl